מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת

 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
 • מסיבליידי דפנה סטיילינג הפקות ימי הולדת 077-9967804
מתנה

מסיבליידי - הפעלות ימי הולדת לבנות מגיל 5 ועד גיל 16 .

 • אוהלים להשכרה - תפאורה מהממת
 • יום הולדת חד קרן
 • השרדות
 • מסיבת אוהלים ופיג'מות 
 • יום הולדת דוגמניות
 • יום הולדת ספא ורוד / חד קרן/נסיכות
 • יום הולדת ספא ונסיכות 
 • יום הולדת ספא זהב - חדש חדש חדש !!!! 
 • יום הולדת מואנה - חדש חדש חדש !!!!! 
 • יום הולדת מסיבת אוהלים ופיג'מות - חדש חדש חדש 
 • יום הולדת עיצוב אופנה
 • יום הולדת עיצוב כפכפים
 • יום הולדת פיות מהאגות 
 • יום הולדת מואנה
 • יום הולדת בת הים הקטנה
 • יום הולדת לשבור את הקרח
 • יום הולדת סדנת איפור - לנערות
 • יום הולדת סדנת סטיילינג - לנערות
 • הפעלות לבת מצווש   

מסיבליידי בהנהלת דפנה סטיילינג, מותג המסיבות הגדול בארץ. מפעילות סופר מקצועיות להפעלות ימי הולדת לבנות יפיקו עבור ביתך הנסיכה מסיבה  נוצצת ושמחה. יום הולדת בלתי נשכח שכל הבנות לא יפסיקו לדבר עליו וירצו גם.   

אז ביחרי את סגנון היום הולדת המבוקש וצוות מסיבליידי,  המומחיות למסיבות בנות!!!! יפיקו עבורך את המסיבה עליה את חולמת.   אצלנו כל  יומולדת עשירה בתאפורה מיוחדת ומגוונת בהתאם לקונספט הנבחר. מוסיקת ריקודים מקפיצה, משחקים תחרותיים ואנרגתיים והפתעות מיוחדות לך ולחברותייך . 

כל ימי ההולדת עם מסיבליידי כוללים :

 • הזמנה מעוצבת אישית באוירת היום הולדת
 • הפתעות 
 • שעתיים הפעלה 
 • מערכת הגברה עם מוסיקה מקפיצה
 • משחקים חברתיים
 • תפאורה עשירה ביותר באווירת היום הולדת
 • טקס פתיחה חגיגי וטקס עוגה
 • עמדת איפור 
 • עמדת לאקים

ניתן להזמין דרכנו : 

 • עמדת צמות ממוחית צמות 
 • בר מתוקים ממותג ומעוצב בהתאם לקונספט הנבחר.
 • עוגה מעוצבת
 • אלבום מעוצב
 • קישוט בבלולנים
 • צילום ועיצוב אלבום יום הולדת. 

 

 

 

 

 

הודעה לספק
*
*
הפקה מושקעת ברמות

באמת שאני עדיין לא יודעת מאיפה להתחיל… אז זה התחיל כבר מיום חמישי שהתחלתי לחפור לך.. וחשבתי שאני המשוגעת בסיפור ואת התחלת לשגע אותי!!! דפנה.. כל כך נראה לעין שאת אוהבת את מה שאת עושה!! מדוייקת, תקתקנית ברמות, האנרגיות שלך (הילדות עפו עלייך) בסופו של דבר יצא הפקה מטורפת, מושקעת ברמות!!! אין לי ספק שעם כל התכונות שלך והאסרטביות שבך את תצליחי בענק!! אז בשמי ובשם מיאלי רוצות לומר לך תודה!! תודה על שהגשמת לה את הפנטזיות עם התפאורה הכי יפה המפעילה הכי טובה עם החברות הכי טובות שלה!! תבורכי ותצליחי אין לי ספק שאני יציק לך הרבה שנה הבאה 🙌🏻🫶♥️ תודה תודה תודה

מחבר: מיטל ספא בת הים נס ציונה 21/03/23
מסיבת אוהלים ופיג'מות לנטוש שלי

דפנה את אלופה !!!! . תודה רבה על הפעלה משגעת. אין ספק שאת יודעת מה את עושה. את מקצוענית ויודעת כיצד להחזיק את הבנות במשך כל השעתיים. נטע שלי לא הצליחה להירדם בלילה מרוב שהיא היתה כל כך מאושרת ומריכולים בין האמהות, גם החברות נהנו עד השמיים. ממליצה בחום לכל מי שמחפשת הפעלה של אוהלים, התפאורה המפעילות, ההפעלה המתנות הטקס עוגה הכל היה פשוט מושלם. לי נשאר רק להסתכל מהצד וליהנות (בדיוק כמו שאני אוהבת :-)) . תודה רבה על הכל.

מחבר: תהילה מורדוב 28/03/19
יום הולדת ספא זהב לביתי יהלי בת 10

חגגנו אתמול עם מסיבליידי, יום הולדת בסגנון ספא זהב. דפנה ועדן הגיעו שעה לפני לעצב את התפאורה והעבירו הפעלה משגעת לבנות. החזיקו את הבנות במשך שעתיים מרותקות ושמחות. ההפעלה כללה פינוקים בארמון ספא. ממש ארמון, משחקים וריקודים. הכל התנהל בדיוק כפי שדפנה תיארה בשיחת הטלפון שלי איתה. אחד על אחד. הילדה קיבלה יחס מדהים מהמפעילות, הבנות היו בעננים במהלך כל ההפעלה. עדן ודפנה צוות סופר סופר מקצועי . ממליצה בחום .

מחבר: אירית אסבג 28/03/19
יום הולדת ספא חד קרן

חגגתי לבתי הבת 5 יום הולדת ספא חד קרן מסיבליידי שמחו את בתי וחברותיה עד השמים! כל הזמן היה מצב רוח ובהפעלה אין רגע דל ! הבנות התאפרו מרחו לאקים נהנו בספא ואז התחילה מסיבת ריקודים משגעת תודה רבה לכן מסיבליידי אין ספק שניפגש שנה הבאה !!!!!

מחבר: ליהי 25/06/18
אוהלים ופיגמות היה מדהים

חגגתי לבת הבת 5 יום הולדת אוהלים ופיגמות לבנות ! היה מושלם, הבנות שיחקו במשחקים תחרותיים חברתיים תפאורה משגעת , האימהות לא מפסיקות לדבר על כמה שההפעלה היתה מושקעת תודה רבה למסיבליידי התותחיות

מחבר: מיכל 25/06/18
ממליצה בחום👈

  דפנה את אישה מדהימה מפעילה מספר 1 !!! הגשמת לילדה שלנו חלום, תודה לך על הפעלה מיוחדת מאוד !!!  

מחבר: סימה 25/06/18
מסיבליידי התותחיות

תודה רבה למסיבלייידי חייבת להגיד שוב תודה! היה פשוט מושלם , יפה , מהממם וטעים! הפעלה מושקעת ברמות , תפאורה מהממת . שמחה שבחרתי בכם , ההורים לא מפסיקים לומר כמה שהילדים נהנו ! מחכה לחגוג איתכם שוב מלא תודה ממליצה בחום !!!

מחבר: לילך 06/06/18
נסיכות

ממליצה בחום על מסיבליידי התותחיות חגגתי לבתי יום הולדת 7 יום הולדת לבנות בסגנון ספא נסיכות היה פשוט מושלם איפור , פינוקים בלי סוף , צילומים ריקודים בקיצור המון שמחחח יום הולדת אך ורק עם מסיבליידי תודה רבה ואין ספק שניפגש שנה הבאה

מחבר: ורד 21/05/18
דוגמניות ונהנות

חגגתי לבתי יום הולדת 10 עם מסיבליידי המקסימות יום הולדת דוגמניות הבת שלי הרגישה ממש דוגמנית ליום אחד ! הצילומים שקיבלנו אחרי היום פשוט משגעים ! אין עליכם ממליצה בחום

מחבר: מלכה 17/05/18
מס׳ 1!

אין עליך דפנה !! הזמנתי אותך לחגוג יום הולדת 7 לבת שלי עם אוהלים ובסגנון  הישרדות היה מהנה ומושקע ביותר  ממליצה בחום

מחבר: מיכל 14/05/18
תודה

דפנה היקרה תודה לך על הפעלה קסומה אני רוצה להמליץ עליך באהבה על מסיבליידי חגגתי איתכם יום הולדת אוהלים ופיגמות לבתי הבת 8 פשוט אין לי מילים הפעלה מעניינת , מלא משחקים , מלא פאן , ריקודים , צילומים , איפור , לאקים אין עליכם תודה רבה

מחבר: מיטל 08/05/18
תותחיות !!

מסיבליידי התותחיות ! ממליצה עליכם בחום ובאהבה תודה לכם על יום הולדת ספא ונסיכות לבתי הבת 6 הכי מושקע בארץץץץ

מחבר: ליאור 08/05/18
הפעלה הכי יפה

ממליצה בחום על מסיבליידי !! חגגתי לבתי יום הולדת מואנה הכי יפה בארץץץ, התפאורה היתה מושלמת הלבישו את הבנות בתלבושות איפרו אותם מרחו להם לק הבנות עיצבו תופים שלקחו לבתיהם משחקים ואינספור חוויות תודה לכם !!

מחבר: פנינה 05/05/18
מקסים

אין על מסיבליידי בעולם יום הולדת שנייה שאני חוגגת לבתי איתם יום הולדת דוגמניות וכל פעם מחדש , הם מפתיעות ובגדול ! הבנות פשוט בעננים מחכה כבר לשנה הבאה תודה ממליצה בחום

מחבר: אילנה 17/04/18
אין על מסיבליידי!!

חגגתי לבתי בת ה- 6 יום הולדת ספא ונסיכות דפנה והצוות הנפלאה שלה פשוט הקסימו אותנו התפאורה היתה ברמה גבוה מאוד הבנות נהנו מאוד תודה רבה למסיבליידי ללא ספק ניפגש שנה הבאה

מחבר: ברכה עובדיה 15/04/18
ממליצה !!

ממליצה על מסיבליידי הכי טובות בארץ עם היחס והשירות הכי טוב חגגתי לבתי הבת 10 יום הולדת ספא זהב הכי מושלם בארץ הבנות נהנו ! תמיד דאגו שילדת היום הולדת תהיי במרכז העניינים ותרגיש הכי נסיכה תודה לכם

מחבר: חן 05/04/18
מושלללם

תודה ענקית על יום הולדת מושלם. כולן נהנו מאוד והרגישו כמו נסיכות אמיתיות אז תודה לך דפנה אין כמוך!

מחבר: קרן צפריר 02/12/17
היה מקסים

היה נפלא מושקע ונהדר תודה על יומהולדת מצוינת לורד בת ה7 .מקסים ומושלם.

מחבר: יסמין אלאלוף 02/12/17
תותחית על

דפנה עשתה לבת שלי יום הולדת דוגמניות. היה מושקע ברמות אחרות..הבנות נהנו ולא מפסיקות לדבר על היום הולדת עד היום. ממליצה בחום..דפנה תותחית ומקצועית..הבת שלי בעננים מרוב אושר.

מחבר: נטלי בוטוב 22/11/17
תודה רבה

דפנה רציתי להודות לך על יום הולדת מהממת ומושקעת נויה והחברות נהנו מאוד והתפנקו בזכותך היה כייף גדול מצחיק וטעים ברמות ממליצה בחום ומחכה לאלבום המעוצב שהכנת

מחבר: לימור ארביב 07/11/17
פשוט גאונות לשמה !

 ממליצה עליך בחום!!! חגגנו מסיבת יום הולדת שבע לאיילת. הזמנו הפעלת דוגמניות. דפנה הגיעה עם הרבה אביזרים והבנות עפו לשמיים! מזכרות נהדרות של תמונות ופוסטרים חוויה מטורפת במחיר סביר ובשירות מדהים !  

מחבר: ליאת טפירו 14/03/17
איכותי ומקצועי

דפנה היקרה תודה לך על הפעלת נסיכות מהסרטים !!! הבנות נהנו היתה הפעלה איכותית ומקצועית, ממליצה לכל אחת שחוגגת לבת שלה יום הולדת אל תחשבו פעמיים. ושוב פעם תודה רבה רבה וניפגש שוב זה בטוח!!

מחבר: תהילה מאושר 14/03/17
יום הולדת דוגמניות מושקעת בטירוף

תודה רבה לך דפנה על הפעלה מקסימה ליום הולדת 10 לשקד, ערכת לה יום הולדת מושקעת ברמה הכי גבוה שיש. הבנות התעלפו עלייך ועל הצוות המקסים שלך.
את כשרונית, מקצוענית ונעימה שאפווו !  האלבום המהמם שעשית לה הוא מזכרת לכל החיים .

מחבר: ניקול בן לולו 04/09/16
יום הולדת ברמה אחרת

חגגנו את יום הולדת שבע של הבת שלי עם דפנה ובאמת שהיה פשוט מושלם. דפנה הגיעה יחד עם הצוות המדהים שלה שעה לפני הזמן , לארגן לסדר ולעצב תפאורה מהממת..
מסיבה מושקעת מגוונת בפעילויות, איפור, פינוקים, ריקודים ועוד..ובהחלט לא סתם זה נקרא יום הולדת ברמה אחרת. ממליצה עליה בחום ! הילדה הייתה מאושרת עד השמים.

מחבר: חלי דדון 04/09/16
יום הולדת ספא למייקי בת 8

דפנה תקשיבי, את גדולה ומוכשרת ברמות , מקצוענית , קפדנית !!!! אין דברים כאלה בעולםםםםםם!!!! את כישרונית בטרוף!! הספקתי לראות הפעלות ספא, אבל כזה וברמה מקצועית כזו, אין!!! את מלכה, איך שעדי שלי נהנתה היא אמרה לי ישר אמא שנה הבאה אני רוצה שוב שדפנה תחגוג לי את היום הולדת י. אז תודה ענקית ונפגש בשמחות, סליחה על השעה, חזרנו מאירוע ולא יכולתי להתאפק, לילה טוב.

מחבר: מאיה 14/03/16
יום הולדת דוגמניות לישראל בת 8

דפנה תודה לך על יום הולדת מהסרטים על הסובלנות החיוך היחס והאכפתיות לכל ילדה וילדה במסיבה ובמיוחד לשיראלי שלי . ותודה על על מליון צילומים ופוזות שהם מתות על זה. העוזרים שלך במסיבה מקסימים ומיוחדים במינם . שאפו לשגיא על הצמות בשיער המדהים שהשקיע בבנות . תודה לחן על הלקים והעזרה בבחירת האביזרים . אז אני מאחלת לך שיהיה לך פרנסה טובה ומלאה . בריאות איתנה . ואושר גדול בחייך ומי ייתן וה' יחזיר לך חזרה מכמות האהבה והשמחה שאת גורמת לילדות האלו . ושוב תודה תודה תודה .😘😘😘😘😘

מחבר: דיקלה 23/02/16
Amazing

Thanks you so much it waz AMAZING DAFNA AND EDEN. and so BEAUTIFUL . I keep your number for more birthday party with you. you are the Best

מחבר: Ornela 13/12/15
ווואווו פרוזן בהכי סטייל שיש

דפנה ועדן המקסימות !!! בהחלט הכל היה מעבר לכל דימיון . אין ספק שאתן צוות פשוט מנצח. התפאורה המוסיקה המשחק לשבור את הקרח .. נשף הריקודים . הבנות ממש הרגישו נסיכות באירוע גדול. תודה על כל האהבה הסובלנות היצירתיות . אין ספק שאתן יודעות מה אתן עושות. הצילומים מדהימים . ממליצה עליכן באהבה . מגיע לכן . נתראה בעתיד שוב... ברור !!! :-)

מחבר: שני לוגסי אמא של נועה בת 6 01/12/15
פרוזן היה פיגוז

אתמול חגגנו יום הולדת לשבור את הקרח עם צוות דפנה סטיילינג. דפנה היקרה והמקסימה . תודה רבה על הפקה מעללפת מושקעת , עם תפאורה ממש כמו מהאגדות . הכל היה פשוט מעבר למצופה. המשחק לשבור את הקרח שיגע את הבנות . הילדה שלי הרגישה ממש אלסה הנסיכה .אז תודה רבה אין עליכם. וברור שנתראה גם בשנים הבאות

מחבר: ליהי לוי 30/11/15
יום הולדת דוגמניות למעיין בת 10
דפנה סטיילינג היקרה, תודה ענקיתת על יומולדת דוגמניות קסום ונפלא. הנסיכה שלי נהנתה ברמות וכך גם חברותיה. סטיילינג אין עלייך . מגיע לך תודה גדולה. אין ספק שנשתמע בשנה הבאה .
מחבר: אלונה חזן - באר שבע 16/07/15
יום הולדת דוגמניות עם דפנה סטיילינג

דפנה סטיילינג היקרה ועדן המקסימה אתן גדולות !!!!! תודה רבה על כל ההשקעה . בהחלט הפקת עבור ביתי יום הולדת בלתי נשכחת . אין ספק שאת מקצוענית ! מהממת ! מדהימה ומקסימה .

מחבר: לירן אוחיון 16/07/15
יום הולדת ספא ועיצב בסטייל

דפנה סטיילינג ועדן המקסימות . תודה רבה על הבוקר המדהים . על כל ההשקעה בעיצוב המקום. בהפעלת הבנות . הבנות נהנו מאוד וכך גם ביתי . הכרנו אותך עוד בבוק מצווה וכבר הבנו שעשינו את הבחירה הנכונה. איתך . הכל עבד באופן מושלם ובסטייל . ועל זה מגיע לך אלפי תודות.

מחבר: בת מצווש לשלי - אחוזת ברק 16/07/15